ARDEX PU 5

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Gruntowanie  »  ARDEX PU 5
ARDEX PU 5
Szybka żywica naprawcza

Na bazie żywicy poliuretanowej.

Przeznaczona do siłowego wypełniania rys, szczelin pozornych i pęknięć.
Do klejenia listew mocowanych za pomocą gwoździ, szyn, profili metalowych i drewnianych oraz innych materiałów.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Bardzo dobre parametry penetracji oraz możliwość szybkiego użytkowania powierzchni.
Możliwość stosowania z piaskiem kwarcowym ARDEX QS.

Zakres zastosowania:
Zalewanie, trwałe łącznie rys i pozornych fug w jastrychach, również przy ogrzewaniu podłogowym i innych podłożach.
Do klejenia listew mocowanych za pomocą gwoździ, szyn, profili metalowych i drewnianych oraz innych materiałów. Możliwość klejenia różnego rodzaju okładzin podłogowych takich jak:
parkiet, laminaty itp. Wcześniej przeprowadzić próbę.
Przeznaczony również na jastrychy ogrzewane.

Specyfikacja
Proporcje mieszania: 815 g żywica + 185 g
utwardzacz
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: zależy od szerokości
i głębokości fug oraz rys.
W przypadku szczelin dylatacyjnych zużywa się
około 200 g/m.b. materiału.
Czas pracy (20°C): około 10 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (20°C):
ok. 20 min.
Oznaczenie zgodne według GHS/CLP:
Składnik A: brak
Składnik B: GHS07 „uwaga”
GHS08 „niebezpieczny dla zdrowia
Oznaczenie zgodne GG VSEB/ADR:
(oba składniki) brak
Magazynowanie: 9 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
815 g żywica 185 g utwardzacz dołączono 20 szt. klamer23719 40 24705 23719 2360 puszek


Produktidentifier