ARDEX P 52

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Gruntowanie  »  ARDEX P 52
ARDEX P 52
Koncentrat gruntujący

Gruntowanie, mostek sczepny oraz zamykanie porów bez użycia środków rozpuszczających. Bardzo niski poziom emisji substancji organicznych, nie zawiera rozpuszczalników. Zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrznych podczas szpachlowania. Rozpuszczalny w wodzie.
Do stosowania wewnątrz.
Zakres zastosowania:
Gruntowanie, mostek sczepny z jednoczesną hydrofobizacją podłoża
-do łączenia resztek kurzu oraz pylących pozostałości na zeszlifowanych chłonnych jastrychach anhydrytowych, płynnych jastrychach anhydrytowych, gruntowanie jastrychów cementowych, podłóg betonowych
-jako mostek sczepny na gładkich podłogach betonowych, szczególnie w przypadku bardzo zagęszczonych jastrychów cementowych oraz płyt wiórowych
-jako mostek sczepny dla mas szpachlowych, mas niwelujących i wyrównujących
-jako zamknięcie porów na chłonnych podłożach zapobiega w przypadku następnych szpachlowań powierzchni powstawaniu pęcherzy powietrznych z podłoża oraz wchłonięciu wody zarobowej

Specyfikacja
Zużycie materiału:
przy gładkich, gęstych podłożach:
Bez rozcieńczenia około 300 g ARDEX P 52/m2 1 część ARDEX P 52 : % część wody to jest około 200 g ARDEX P 52/m2 przy chłonnych podłożach betonowych: 1 część ARDEX P 52 : 1 część wody to jest około 150 g ARDEX P 52/m2
jastrychy cementowe, bardzo chłonne podłoża oraz pomiędzy masy szpachlowe i poziomujące: 1 część aRdEX P 52 : 3 części wody, to jest około 50 g ARDEX P 52/m2
GISCODE: DE 1 = nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE: EC 1 = bardzo niska emisja substancji organicznych
Magazynowanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
5 kg wiadro5918540 24705 59185 072 wiadra


Produktidentifier