ARDEX P 82

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Gruntowanie  »  ARDEX P 82
ARDEX P 82
Mostek sczepny

Do wytwarzania warstw sczepnych. Warstwa sczepna stosowana na gładkich i szczelnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników. Zastępuje neoprenowe warstwy gruntujące. Bezpieczny do magazynowania, transportu i obróbki.
Do stosowania wewnątrz.
Zakres zastosowania:
Warstwa gruntująca i sczepna na gładkim i niechłonnym podłożu, takim jak: prefabrykowane podłogi betonowe lub szczególnie zagęszczone jastrychy cementowe, stosowana pod masami szpachlowymi, źle piaskowanymi jastrychami asfaltowymi, starymi podłogami, podłogami z lanego asfaltu, modyfikowanymi jastrychami anhydrytowymi, płytami wiórowymi, jastrychami magnezytowymi, drewnem, lastrico, gres piaskowcem, płytkami, klinkierami, blachą stalową, powłokami syntetycznymi, powierzchniami pokrytymi lakierem, farbami olejnymi i tworzywami sztucznymi, pod szpachlówki i zaprawy cienkowarstwowe.

Specyfikacja
Zużycie materiału: 100-200 g/m2
GISCODE: RE 1 = nie zawiera rozpuszczalników
Magazynowanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
3 kg wiadro5920040 24705 59200 02 jednostki 72 wiadra Wiaderka po 3 kg netto Komponentu A i B = jednostka po 6 kg netto
1 kg puszka5921040 24705 59210 934 kartony po 5 jednostek 170 sztuk Puszki po 1 kg netto komponentu A i B = jednostka po 2 kg netto


Produktidentifier