ARDEX A 28

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Stan surowy  »  ARDEX A 28
ARDEX A 28
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące.

Efekt ARDURAPID®.
Do stosowania wewnątrz.
Po 1 dniu możliwość obciążania ruchem pieszym, po 4 dniachiu zdolny do przyjęcia okładzin podłogowych i w pełni użyteczny.
Zakres zastosowania:
Wykonywanie jastrychów cementowych po zarobieniu cementu ARDEX A 28 z kruszywem o ziarnistości 0-8 mm i wodą do plastycznej konsystencji.

Specyfikacja
Proporcje mieszania: 1:5 25 kg ARDEX A 28 125 kg piasku o frakcji 0-8 mm oraz 7-12 l wody (zależnie od wilgotności piasku) 1:6 25 kg ARDEX A 28 150 kg piasku o frakcji 0-8 mm oraz 7-12 l wody (zależnie od wilgotności piasku)
Gęstość świeżej zaprawy: około 2,0 kg/l
Zużycie materiału: około 3,1 kg proszku na m2 przy grubości 1 cm przy proporcji mieszania 1:5; około 2,6 kg proszku na m2 przy grubości 1 cm przy proporcji mieszania 1:6
Czas pracy (20°C): około 120 min Możliwość obciążenia ruchem pieszym: po około 24 godz.
Wartość pH: około 12
Własności korozyjne: nie zawiera składników o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta


Produktidentifier