ARDEX BM-P

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Stan surowy  »  ARDEX BM-P
ARDEX BM-P
Bitumiczny środek gruntujący do arkuszy samoprzylepnych

Nie zawiera rozpuszczalników, gotowy do użycia, na bazie kauczukowo-bitumicznej.
Cienkowarstwowa zaprawa według DIN 18195-2, tabela 1.

Specyfikacja
Grunt dla ARDEX BM samoprzylepnego arkusza na zimno.
ARDEX BM-P utwardza podłoże, wiąże kurz, polepsza przyczepność samoprzylepnego arkusza.

Zużycie materiału: około 0,15-0,30 l/m2
Gęstość: około 1,0 kg/l
Zawartość części stałych: około 60%
Oznakowanie zgodnie z GefStoffV: brak
GISCODE: BB P10
Magazynowanie: Chronić przed mrozem, przechowywać w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
10 l wiadro7326140 24705 73261 144 wiadra


Produktidentifier