ARDEX B 14

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Stan surowy  »  ARDEX B 14
ARDEX B 14
Cementowa zaprawa do napraw konstrukcyjnych elementów betonowych

Na bazie cementu, do wygładzania i wypełniania ubytków.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Odporna na działanie wody i czynników atmosferycznych. Do tworzenia warstw do grubości 5 mm; powyżej 5 mm zalecane wymieszanie z piaskiem lub żwirem.
Zakres zastosowania:
Wygładzanie, naprawianie, wyrównywanie i pokrywanie powierzchni ścian i sufitów wykonanych z:
- betonu warstwowego
- prefabrykatów betonowych
- tynku cementowego oraz wapiennego
- surowego muru
Zapełnianie rys, otworów i zagłębień o dużej powierzchni na:
- ścianach
- sufitach
Wygładzanie wewnętrznych powierzchni ścian z:
- gazobetonu

Specyfikacja
Proporcje mieszania: około 8,5 l wody : 25 kg proszku
Ciężar właściwy: około 1,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,7 kg/l
Zużycie materiału: około 1,2 kg m2/mm
Czas pracy (20°C): około 45 min Wartość pH: około 12
Własności korozyjne: nie zawiera składników o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5013040 24705 50130 940 worków


Produktidentifier