ARDEX 8+9

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Uszczelnienia podpłytkowe  »  ARDEX 8+9
ARDEX 8+9
Masa uszczelniająca

Ochrona przed wilgocią i uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi i płytami.
Spełnia wymagania klas A, B, AO, BO.
Łączna grubość warstw 0,8 mm
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Nadaje się do malowania, szpachlowania, nie zawiera rozpuszczalników, bezskurczowa.
Masa odporna na rozciąganie, po związaniu plastyczna. Tylko na suche podłoża.
Zakres stosowania:
Wewnątrz: Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, wykonywanie fug kątowych, mocowanie przepustów rurowych, odprowadzeń wannowych, studzienek ściekowych, wyrównywanie oraz szpachlowanie nierówności.
Pod płytkami ceramicznymi i płytami: uszczelnienie powłokowe w kabinach natryskowych, łazienkach, obszarach natryskowych, pod wannami i pomieszczeniach z wodą ściekającą po podłodze.
Na zewnątrz: Ochrona podłoża przed wilgocią na tarasach i balkonach. Stosowana na pokryciach cementowych i podłożach betonowych.

Specyfikacja
Proporcje mieszania:
Konsystencja do nakładania wałkiem: 20 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 5 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
Konsystencja do nakładania szpachlą: 14 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 20 kg proszku Ardex 9 lub 4 kg dyspersji akrylowej Ardex 8 i 5 kg proszku Ardex 9.
Gęstość świeżej zaprawy: Konsystencja do nakładania wałkiem około 1,3 kg/l. Konsystencja do nakładania szpachlą około 1,4 kg/l.
Zużycie materiału:
konsystencja płynna (dla gładkiego podłoża):
około 0,75 kg proszku + około 0,75 kg dyspersji = około 1,5 kg gotowej mieszanki na 1 m²
konsystencja gęstoplastyczna:
około 1,6 kg proszku + około 1,2 kg dyspersji = około 2,8 kg gotowej mieszanki na 1 m²
Czas pracy (20°C): około 45 min
Czas wysychania/gotowość do układania płytek (20°C): po ok. 2 godzinach od nałożenia drugiej warstwy
Oznakowanie zgodnie z GefStoffV: brak
GISCODE: ZP1 (proszek reakcyjny), D1 (dyspersja akrylowa)
Magazynowanie: około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. ARDEX 8 dyspersja akrylowa – chronić przed mrozem.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
5 kg wiadro5816140 24705 58161 572 wiadra
20 kg wiadro5816240 24705 58162 224 wiadra
5 kg worek5813640 24705 58136 3208 worków
20 kg worek5813340 24705 58133 250 worków


Produktidentifier